Nincsenek termékek a kosárban.

Belépés

Természetes összetételű, kiváló minőségű készítményekkel az egészséges méhekért, eredményes méhészkedésért.

Ismerje meg Hűségprogramunkat, melyben minden elköltött 50 Ft után 1 forintot jóváírunk. Most minden új regisztrálónak 500 pontot írunk jóvá. A részletekért kattintson ide .

Termékeink

ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Vernalis Bt. Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

A Webáruház címe: www.vernalis.hu

Üzemeltetői adatok:

Cégnév:                      Vernalis Bt.
Székhely:                   7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló u. 11.
Adószám:                   20194358-2-02
Uniós adószám:         HU20194358
Cégjegyzékszám:       02-06-067743
Számlaszám (OTP):  11731001-20693462-00000000
EURO számlaszám:  HU71 117633163162988500000000, SWIFT kód:  OTPVHUHB
E-mail Cím:                 vernalis@vernalis.hu
Telefonszám:              +36 72 590-001
Mobil:                          +36 30 743-7048

Skype:                          vernalisbt

Kapcsolattartó:            Vernalis Bt. ügyfélszolgálat
Szerződés nyelve:      magyar

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció során a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A Vernalis.hu Webáruházban eladásra kínált termékek képezik a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságairól és jellemzőiről rendelés előtt tájékozódhat a Webárzházban megadott információk segítségével. 
Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.
A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, a megrendelt terméktől esetenként eltérhetnek.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.

Vásárlás webáruházunkban

A Webáruházban megtekintett termékekre megrendeléseit leadhatja honlapunkon keresztül, e-mail vagy postacímünkre küldött levélben, illetve telefonon.

Honlapunkon történő vásárlás előtt regisztrációra van szükség, ahol a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. Megrendelő megrendelése elküldésével a Vernalis Bt. Ügyfelévé válik. A kiválasztott termékek a „kosárba” kerülnek. Megrendelés elküldése előtt itt ellenőrizheti, illetve módosíthatja vásárlását. A megrendelés elküldésekor egy automatikus üzenetet küldünk e-mail címére, melyben értesítjük rendelése megérkezéséről, a vásárolni kívánt termékek mennyiségéről. Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg e-mail címére, akkor valami probléma okán rendelése nem jutott el hozzánk.

Saját regisztrációja alatt ön más személyek részére is adhat le megrendelést. Ebben az esetben a további személyek nevét, számlázási címét, illetve a rendelt termékek megoszlását a „kosár” közlemény rovatában kell feltüntetni. Az összesített megrendelést egy magadott címre küldjük, de minden vevő részére külön számla csatolásával.

Rendelésének elindítása előtt normál esetben személyesen már nem vesszük fel önnel a kapcsolatot! A megrendelt termékek kiszállításáról a lehető leghamarabb, de maximum 10 munkanapon belül gondoskodunk.

A termékek kiszállítását a GLS futárszolgálat, a raklapos áruk kiszállítását pedig az MPL (Magyar Posta Logisztika), végzi. A kézbesítés munkanapon 8:00 – 18:00 óra között történik. A kézbesítő kiszállítás előtt nem telefonál minden esetben, sikertelen kézbesítés esetén azonban értesítést hagy az érkezéséről, és a küldeményt általában a következő munkanapon újra megpróbálja kézbesíteni. Ez eljárás alól kivételt képez a raklapos szállítás, mely kizárólag a kézbesítési címen vehető át.

Személyes átvétel

Telephelyünkön hétköznap  8 - 16 óra között.   Cím: 7694 Hosszúhetény, Kismező u. 2/C

Elállás a megrendeléstől

1.     A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet internetes vagy telefonos megrendelés esetén. Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Ügyfél (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: a termék átvételétől/üzembe helyezésétől) tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja. 

2.     A Fogyasztó elállási-, illetve felmondási jogát
a) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

3.     A Fogyasztó az elállási- vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

4.     Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi.

5.     Ha a Fogyasztó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

6. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

7.     A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Utalvánnyal történő vásárlás esetén - fentebbiekre figyelemmel - a vételár azon részét, amelyet utalvánnyal fizettek meg, új utalvány kibocsátásával téríti vissza a Szolgáltató.

8.     Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. 

9.     A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; az aktiváló kódot felhasználta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.

Árak, fizetés, számlázás
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az Áfá-t is.

Szállítási költségekés feltételek kiskereskedelmi vásárlás esetén:

Áru tömege (kg)

Kiszállítási ár utánvétellel (Ft)

Kiszállítási ár előre utalással (Ft)

0,1 - 2

1700

1400

2,1 - 5

2000

1700

5,1 - 10

2300

2000

10,1 - 15

2500

2200

15,1 - 20

2700

2400

20,1 - 25

2900

2600

25,1 - 30

3100

2800

30 kg felett plusz 800 forint minden megkezdett 10 kilogramm után

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feltüntetett szállítási költségek tartalmazzák az Áfá-t.

Csomagolási költséget nem számolunk fel. A szállítási tömeg meghatározásakor a megrendelt áruk nettó tömegével számolunk, a csomagolás tömegét nem vesszük figyelembe.

70 000 Ft felett ingyenes a szállítás, ha a rendelés súlya 30 kg alatt van. 400 kg felett, ártól függetlenül ingyenes szállítás.

Az ingyenes kiszállítás csak Magyarország területére vonatkozik.

Ettől eltérő, szállítással kapcsolatos egyéni akciók a termékek adatlapján kerülnek feltüntetésre.

 

Vásárlás utánvétellel

A megrendelt termékek árát, valamint a kiszállítás költségét Ön a csomag átvételekor a kézbesítőnek fizeti. A csomaggal együtt küldjük a tételes áruszámlát. Amennyiben a számla elszámolásra kerül, akkor az árukísérő szelvény önnél maradó példányát csatolja a számla mellé, így tudja igazolni annak kifizetését.

Vásárlás előre utalással

Előre utalásnál, a megrendelt termékek árát, valamint a kiszállítás költségét Ön a Vernalis Bt bankszámlájára átutalja. Az összeg bankszámlára érkezését követően haladéktalanul gondoskodunk megrendelése kiszállításáról. A csomaggal együtt küldjük a tételes áruszámlát.

Jótállás, szavatosság

Az érvényes jogszabályok szerint a termékekre a gyártó által biztosított jótállást vállaljuk.

A gyártó által biztosított jótállás mellett a törvény által biztosított szavatossági jogok is érvényesek. A garanciális ügyintézés a Vernalis Bt. telephelyén történik. A garanciális probléma bejelentése elektronikusan, vagy telefonon történhet.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a következő jogszabályok vonatkoznak:

151/2003. (IX.22) Korm. rendelet,

49/2003. (VII.30.) GKM rendelet

72/2005. (IV.21) Korm. rendelet.

Garanciális ügyintézés folyamata:

Juttassa el a meghibásodott terméket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a garancia lejárati napjáig a Vernalis Bt. ügyfélszolgálatára

7694 Hosszúhetény, Kismező u. 2/c

Mielőtt a terméket visszaküldené az Vernalis Bt. részére, telefonon vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. (Telefon: 72/590-001)

A garanciális termék Vernalis Bt. részére történő visszajuttatásának költsége a vevőt terheli.

A termék megérkezését követően haladéktalanul megkezdjük a szükséges ügyintézést. A javítás vagy csere befejezésekor felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A javított vagy hibás készüléket szállítási költség felszámítása nélkül visszaküldjük az Ön címére, vagy átveheti azt ügyfélszolgálatunkon.

Személyes adatainak védelme
A ügyfeleink személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vernalis Bt. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, a megrendelés teljesítésében részt vesz (pl. futárszolgálat). Az alvállalkozók a Vernalis Bt. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A regisztrációkor megadott címen a Vernalis Bt. ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról tájékoztathatja, amennyiben ezt a regisztráció alkalmával elfogadták.

Vernalis

Vernalis Bt.
7694 Hosszúhetény, Kismező u. 2/C

+3672 590 001, +3630 743 7048

Cégjegyzékszám: 02 06 067743
Adószám: 20194358-2-02

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás.